Christmas Special: The Word Became Flesh

प्रारंभी शब्द होताशब्द देवाबरोबर होताआणि शब्द देव होता. तोच प्रारंभी देवाबरोबर होता. त्याच्या द्वारे सर्व झालेआणि झाले असे काहीदेखील त्याच्याशिवाय झाले नाही. त्याच्या ठायी जीवन होतेआणि ते जीवन मनुष्यांचा प्रकाश होते. तो प्रकाश अंधारात प्रकाशतोपण अंधाराने त्याला ग्रासले नाही.

१४आणि शब्द देही झाला व त्याने आमच्यात वसती केलीतो कृपा व सत्य ह्यांनी परिपूर्ण होता. आम्ही त्याचे गौरवते पित्याच्या एकुलत्याचे असे गौरव आम्ही पाहिले.

१६आपल्या सर्वांना त्याच्या पूर्णतेतून कृपेवर कृपा प्राप्त झाली. 

John 1:1-5,14,16 (Nava Karar R. H. Kelkar Translation)

Advertisements

Write Your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s